Hier vindt u Team NNC & De raad van aanbevelingen.

Team NNC

Ton van de Ven

CEO & Founder

Martin Meulendijk

Chief Commercial Officer

Eva Kuijper

Chief Operating Officer

Fabiola Ven-Dap

Adviseur 

Wouter Ooms 

NNC Partner

Malenzie Mac-Donald

 NNC Partner Support

Edwin Schaafsma

NNC Business Partner

Julia Kizimenko 

NNC Business Partner

Zakaria Dap

NNC Stagiaire 

Raad van aanbevelingen

5/5
DE RAAD ZAL AANBEVELINGEN GEVEN AAN HET TEAM VAN NNC

Con van Rijswijk

 NNC The Netherlands

Erik van Os

NNC The Netherlands 

Nils Janssens

 NNC The Netherlands

Sabine van der Hulst

 NNC The Netherlands

Aleksandr Stommels

 NNC The Netherlands

Ivan Mols

 NNC The Netherlands

Wieger Daalman

 NNC The Netherlands

Ad Spijkers

 NNC The Netherlands

Kurt Schaller

NNC Germany

Kenny Paterson

NNC St. Maarten – Caribbean